KØBENHAVN: 7020 2200
ODENSE: 32177777
ÅRHUS: 32177777

 

VELKOMMEN TIL VERINET HOSTING CENTER FOR CO-LOCATION, RACKHOSTING & IT OUTSOURCING & BUSINESS BUILDING

HOSTING

PRESSEMEDDELELSE SENDT VIA PRESS AGENT KØBENHAVN, DEN 01.07.2007

ECOGREEN er en certificering af grønne IT afdelinger og Hosting centre med præcis dokumentation for besparelser, energiforbrug og CO2 udledning. Og meget mere...

Elektricitet kan genereres fra et stort antal kilder. De mest anvendte kilder kan f.eks. være olie, gas, kul, planteolie, termisk varmekraft, træflis og træpiller, vandkraft, vindmøller, solenergi og biogas anlæg. Ved afbrænding af fossile brændstoffer, udledes CO2 i atmosfæren som bidrager til forværringen af den globale drivhuseffekt.
Det er i dag et videnskabeligt faktum, at den globale drivhuseffekt er menneskeskabt og at der skal gøres noget nu. De fleste regeringer i de største økonomier har således vedtaget CO2 planer og love der gør det muligt at reducere CO2 i atmosfæren ofte i kombination med indførsel af alternative energikilder.

Det er denne udvikling som Verinet støtter ved at indtræde som den første hosting virksomhed hvor forhandlerne og disses kunder har valget imellem de konventionelle løsninger og en strømbesparende og miljøvenlig løsning med eller uden certificering og grøn profileringsmulighed.

Verinet leverer gratis dansk software til forhandlerne af mærket EDISON og NIGHTWATCHMAN som støttes af forskellige regeringsinitiativer generelt over hele verden. Derudover leveres professionelle systemer til IT afdelinger og Hosting centre for store besparelser på indførelse af en korrekt viljøvenlig og sikker IT politik.

Selve certificeringen består af en dokumentation af de strømbesparende løsninger, en direkte og præcis dokumentation af hvilke besparelser der opnås, af et systems eller organisations samlede CO2 udledning, Det forbrugte KW timer og en dokumentation af systemernes udnyttelsesgrad.

I dag er det sådan, at de fleste servere og netværkssystemer kun udnyttes under 1% af CPU kraften i gennemsnit pr. dag. Med virtualisering (se f.eks. www.verinet.dk/virtualisering.htm) udnyttes serverene bedre og giver op til 95% besparelser for kunden. Verinet har valgt at repræsentere de førende producenter i verden af teknologier, hardware og software i verden. Og at indgå samarbejde med hensyn til frit valg af el-leverandør i Danmark, så man også har muligheden for at vælge, hvilken energikilde man vil støtte.

ECOGREEN er et CO2 initiativ for dokumentation og reducering af CO2 udledning og certificering for grønne IT og hosting løsninger som dokumenteret og certificeret nedbringer CO2 belastningen i vort miljø.

For selve certificeringsprocessen indenfor Hosting er Verinet valgt i Danmark og løsningen indgår i en global strategi med producenter fra hele verden. EcoGreen er et EU varemærke med støtte fra EU og produkterne benyttes af mange regeringer og i mange lande i og udenfor EU.

På samtlige løsninger er der fokus på:

- Energiforbrug målt i KW før/efter
- Driftsomkostninger pr. år pr. enhed
- Besparelser pr. år pr enhed
- CO2 udledning pr. år pr. enhed før/efter

I dag kører de fleste servere med under 1% CPU forbrug, selv med flere hundrede domæner, hvis trafikken ikke er så høj. I stedet for at have 100 servere kan forbrugerne dele 1 server med en dokumenterede fordele og strømbesparelser samtidig med at virksomhederne kan profilere sig ved at vælge miljøvenlige hostingløsninger. Miljøvenlige hosting løsninger er en dokumenteret vej frem til strømbesparelser og reducering af CO2 - altså en WINWIN løsning til fordel for miljøet.

Følgende virksomheder kan certificeres indenfor IT & Hosting i følgende grupperinger:

 • Virksomheder - EcoGreen Company

 • Stat, Amt & Kommune - EcoGreen eGovernance

 • Skoler og universiteter - EcoGreen Education

 • Hosting virksomheder - EcoGreen Hosting

 • Fra Septemper 2009 kan der af 3. part (navnet er endnu ikke kendt) certificeres i  de 9 øvrige kategorier som omfatter specielle brancher for hvilken certificeringen er tilpasset og tager selvstændigt hensyn til. Disse 9 grupperinger er: Transport, Landbrug, Industri, Outsourcing, Energiproducerende virksomheder, Affaldshåndterende virksomheder, Producerende virksomheder og Private forbrugere.

Følgende produkter kan certificeres indenfor disse grupperinger:

 • Hardwareprodukter der funktionelt mindsker el-forbrug og dermed CO2 udledning

 • Softwareprodukter der funktionelt mindsker el-forbrug og dermed CO2 udledning

 • Produkter viser et produkts effektive forbrugspriser med måling af energiforbrug

EcoGreen Hosting giver flere GRATIS fordele:

 • Gratis Edison & Nightwatchman software på dansk til private forbrugere der kan spare private husholdninger for 5.000,- pr. år*
 • Professionelle måle software til IT afdelinger og Hosting centre. Du skal blot kende prisen på EL. Så ser du resten.
 • Præcis dokumentation af energiforbrug og den præcise mængde CO2 som din IT og/eller hosting løsning udleder til atmosfæren, direkte eller indirekte.
 • En certificeret grøn profil der profilerer din virksomhed som en grøn virksomhed
 • Valget i mellem konventionel strøm fra DONG og VATTENFALL og f.eks. strøm fra vandkraft eller vindmøller
 • Valg af nem administration af flere domæner på samme server
 • Fordele med Virtualisering og nem administration med højeste sikkerhed på 1 eller flere servere
 • Valg i mellem BLADE SERVER teknologi og/eller konventionel MultiCore teknologi med helt op til 16 kerner
 • Entydige reducerede priser for strøm, hosting, drift, service og vedligehold
 • Samtidig reducering af strømforbrug på lokale servere, arbejdsstationer, notebooks, skærme og printere m.v.
 • En nem løsning der involverer arbejdspladsen, hjemmet, hjemmearbejdspladsen og de mobile medarbejdere.

Hvem er Verinet Hosting og hvad er forskellen på Verinet og de andre?

Verinet er den mest udbredte og første landsdækkende virksomhed med 10 server hosting centre i Danmark og 63 datacentre i 39 lande. Der tilbydes missionskritiske redundante C02 venlige løsninger og valg af strømkilder i 48 af disse. Verinet er eGovernavnce leverandør og leverandør til 1.400 forhandlere.

Verinet tilbyder attraktive globaliserings- og udvidelsesmuligheder indenfor virtualisering, hosting, colocation og IT-Outsourcing. Verinet er en uafhængig trafik grossist indenfor branchen med hele 9 andre udbydere i sit netværk. Dette giver den højst tilgængelige sikkerhed der findes i Danmark. Se mere på www.verinet.dk Verinet tæller i dag 19 medarbejdere og er grundlagt i 1992 på baggrund af bl.a. Tele1.

Verinet Hosting søger partnere, bestyrelsesmedlemmer og produkter for lancering af nyt energibesparende site

Verinet er ved at udvikle et nyt site til bl.a. ovenstående og i den anledning søger Verinet nogle partnere der kan repræsentere produkterne, bestyrelsesmedlemmer til foreningen og evt. nye produkter som kan lanceres overfor forhandlerene og på dette site.

BESTILLING AF CERTIFICERING MED EU VAREMÆRKET ECOGREEN:
Kundetype: Forhandlernr.: Forhandler oprettelse (ikke et krav)
CVR Nummer
Firma
Navn/Afd.
Adresse1
Adresse2
Postnummer By:
E-Mail adresse
Telefon og fax Telefon: Fax:
(Bedes venligst indtastet således: +45 12 34 56 78)

Beregn

Skriv summen af 6 + 3 =  
Anvend kun 1 formular pr. produkt. Brug backspace, hvis du skal angive mange produkter for at undgå genindtastninger.

Angiv link til energi beregning publiceret af producent og producentens certificeringslink:

(Et certificeringslink er et link til den institution der har bekræftet rigtigheden af målinger - typisk en certificeringsinstitution. Såfremt der ikke er tale om eksterne verificeringer af uafhængige 3. part virksomheder, kan der ikke udstedes en dansk certificering.)

Vælg.....: eller


Verinet samarbejder med:


Verdiem

De seneste 3-6 kunder:

      
  


Alle priser er ex. moms med forbehold for ændringer. © Copyright ®™ 1992-2008 Verinet.

* Den mest konservartive opsætning giver en besparelse på 5.050,- pr. år med en EL-PRIS på 1,55 kr. i et privat hjem med 3 PC.
Eksemplet er besparelsen i forhold til at systemerne køre hele tiden.
Dette kan udvides med elsparepaneler for TV, lamper og alt udstyr som bruger strøm eller standby strøm i et hjem.